Har du glemt å betale kontingent?

Har du glemt å betale kontingent? Hei, har du glemt å betale kontingenten for 2021? Da har du ennå sjansen. Du kan bruke faktura som vedlegges her: Faktura, eller betale med Vipps.Vippsnummer: 515387. Kontingenten for 2021 er på kr. 400,- og dekker strømutgifter og...

Da er gatelysene slått av for sommeren.

Da er gatelysene slått av for sommerenDe kommer som vanlig på igjen til høsten. Vi kommer til å skifte ut de siste glødelampene med nye ledlys, når de kommer oss i hende. Ønsker dere alle en riktig god sommer.

Styret 2021

Styret 2021 Etter ekstraordinært styremøte 12.05. ser det nye styret ut slik:   Leder - mangler Sekretær: Silje Statsøy - 2022 Kasserer: Hanna Kondratska - 2023 Styremedlem: Håvard Sagbakken - 2023 Styremedlem: Margrethe L. Dalen - 2022 Valgkomite: Ida Kvelstad -...

Vårdugnad

Da er det dags for vårdugnad i feltet. Vi har satt av to dager, torsdag 6. mai og tirsdag 11. mai, slik at vi får gjort mest mulig. Oppmøte kl. 17 på lekeplassen begge dager. Brev med innkalling kommer også i posten og her på Facebook. Håper så mange som mulig har...

Ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøteMøtet avholdes onsdag 12 mai kl 18 på møterommet - Røra samfunnshus

Innkalling til ordinært årsmøte

Årsmøtet avholdes

Torsdag 4. mars 2021 kl. 19.00

via Skype

Agenda for møtet:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Valg av protokollunderskrivere
  3. Årsberetning
  4. Regnskap 2020
  5. Budsjett 2020
  6. Fastsetting av medlemskontingent for 2021
  7. Innkomne saker
  8. Valg

Medlemmer med betalt kontingent for 2020 har stemmerett. Minner om at kontingent for 2020 – kr. 400,- kan betales inn til konto: 4440 20 72803, eller via Vipps, nr. 515387.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må meldes til leder Sissel H. Jacobsen på e-post: leder@hellemshaugen.no, eller telefon: 90176036 innen 1. mars.

Link til Skype-møtet vil bli lagt ut på vår hjemmeside: www.hellemshaugen.no 3. mars. Der kan dere også finne årsberetning. Ønskes årsberetning sendt i post eller på mail, ta kontakt med leder.

Med vennlig hilsen styret