Røradag

Da er programmet for dagen klart 🙂  

Påmelding Røradag

Påmelding Røradag. av Sissel Hembre Jacobsen | mar 1, 2023 | Aktiviteter, Hovedside | 0 kommentarerVi har åpent for påmelding til Røradag. Påmeldingfrist er 10 april. Flere har begynt å melde seg på, men vi har fremdeles plasser ledig. Her er det mulighet til å komme...

Årsmøte

Da er årsmøtet for 2023 gjennomført. Årsmelding kan leses her: Årsrapport 2022 Det nye styret ser slik ut: Styreleder: Magnus StøreKasserer: Thore SolbergSimon Andreas ThorvikAnn Iren NordahlKeth Vinje Revisorer: Odd Gunnar Løseth / Leif KummernesDugnadsgruppe: Peter...

Årsmøte 2023

. . . . . . Årsmøte 2023 Velkommen til årsmøte onsdag 8. februar kl. 18 på møterommet Røra samfunnshus. Invitasjon og saksliste vil komme per post. Alle beboere i boligfeltet er velkommen. Det er anledning til å melde inn saker til leder innen 05.02.23. Enkel...

Styret arbeider kontinuerlig med flere prosjekter, samtidig som vi mottar saker fra dere som vi arbeider med å få gjennomført.

Dette året har vært spesielt for oss alle. Mange arrangementer og saker har blitt avlyst og satt på vent grunnet den situasjonen vi er i, men det er ikke slik at vi har glemt disse sakene som har kommet inn. Ønsker derfor å informere om hvilke saker som skal og bør prioriteres til neste år, samt hvilke saker styret arbeider for.

 • Vår- og høstdugnaden ble avlyst. Dette har medført at prosjekter har blitt satt på vent. Prosjekter som ønskes utført av dere og oss er blant annet at:
  – Det bør settes opp et nett ved siden av det oppsatte ballfangernettet på den siden som er mot Bue. Her mangler det nett for at baller ikke skal havne ned på deres eiendom.
  – En vaier som fester det ene fotballmålet er revet opp og bør settes ned igjen.
  – Det skulle vært satt opp en form for stengsel i åpningen i gjerdet ved lekeområdet ned mot Sjøvold.
  – På hønsenettinggjerdet som ble satt opp i forbindelse med oppsettingen av ballfangernettet har veldig skarpe pigger. Dette bør fikses.
  – Flere skråninger som tilhører friområder skulle vært ryddet.
  – En av dissene på huskestativet på lekeplassen nederst i Bjørklivegen har hengt seg opp.
  – Basketballmålet er revet ned på lekeplassen og bør oppsettes på nytt.
  – Postkassestativ bør beises.
  – Det henger vegetasjon over flere gatelys i gangveg, dette bør ryddes.
  – Det er ønskelig at det felles flere trær i boligfeltet som hindrer oversikt i trafikken.
  – Det er ønskelig med tak over postkassestativet på fellesgarasjene i Furulivegen.
 • Andre prosjekter som styret har planlagt er:
  – Oppsetting av gjerde i gangvegen fra Furulivegen og opp til Bjørklivegen. Alt materiell er innkjøpt.
  – Ferdigstilling av pergola. Alt materiell er innkjøpt.
  – Utskifting av gamle hallogenpærer med LED-armatur resten av sløyfen av Bjørklivegen (i alt 13 armatur), dette er bestilt.
 • Videre arbeider styret opp mot Inderøy kommunen i håp om få svar på når gang- og sykkelveg fra Furulivegen og til jernbaneundergang er planlagt. Det er sendt mail flere ganger årlig og om ikke mail besvares denne gang, vil brev bli videresendt til Fylkeskommunen. Vi ser at gang- og sykkelveg er planlagt i den reviderte Trafikksikkerhetsplanen for 2018-2022, og at dette prosjektet er prioritert som nummer 1.
 • Vi har også ønsket oss vegrekkverk av kommunen i bakken/svingen i Bjørklivegen ned mot den øverste gjesteparkeringen. Dette er en strekning som vi ser på som meget trafikkfarlig, og hvor det lett kan kjøres ut og volde stor skade på vinteren.
 • Vi har diskutert muligheten for å lage en gangveg/tursti fra vårt boligfelt og opp til Åsen boligfelt fra mellom Bjørklivegen 50 – 54. Her ser vi det ferdes både barn og voksne jevnlig.
 • Styret har også søkt støtte flere steder dette året.
  – Blant annet har vi søkt støtte til Inderøy kommune om penger til trafikksikkerhetstiltak. Her fikk vi tildelt kr. 45 000,- for oppsetting av parklys i gangvegen som går fra Furulivegen og opp mot Bjørklivegen. Dette prosjektet er ferdigstilt og pengene er utbetalt.
  – Vi har søkt Lotteristiftelsen om støtte for tapte inntekter i forbindelse med trimbingo, bingo og Røradag, her mottok vi kr. 44 800,-
  – Vi har søkt Sparebankfondet for støtte til arrangementer. Her har vi ikke mottatt svar.

 

Om det er andre prosjekter som det er ønskelig at styret tar opp til vurdering, både små og store, er det bare å ta kontakt.