Til informasjon har vi dessverre nå etter at vinteren ankom hatt problemer med lysnettet i Bjørklivegen (strekningen Green – Olsen og ned til i Rognlivegen). I første omgang er det prøvd å bytte ut jordfeilbryter for denne strekningen, men dette har vist seg og ikke fungere. Vi mistenker nå at det foreligger jordfeil i bakken. Når en jordfeil oppstår kan dette skyldes brudd eller isolasjonssvikt, som igjen vil føre til lekkasje mot jord. Når en slik feil oppstår må det feilsøkes for å oppdage hvor bruddet/skaden er, og dette vil bli utført i det nærmeste. Er det slik at det foreligger en jordfeil må det graves og legges ned ny kabel, og dette kan beklageligvis ikke gjøres før frosten i bakken er borte. Det eneste vi kan gjøre er å slå på lyset manuelt i vinter, men vi vil allikevel oppleve at bryteren slår seg av i forbindelse med temperatursvingninger. Håper dere har forståelse for dette.