Torsdag den 8. november kl 1730 – 1900
«Prosjekt gatelys for sikker skolevei» er ferdigstilt, og i den forbindelse ønskes dere alle velkommen til en markering av dette. Det vil bli servert kaffe og kake. Alle som ønsker har anledning til å si noen ord. Trønderavisa og Inderøyningen vil bli innbedt, slik at vi får litt blest rundt gatelysprosjektet, samt at vi ønsker oss istandsetting av veien vår, og selvsagt gang- og sykkevei på flata.

VELKOMMEN TIL STORE OG SMÅ

Det er mulighet for å parkere på BaneNor sin parkeringsplass på flata.

Oppmøte: Flata

Invitert av Sissel Hembre Jacobsen