Lørdag den 6. oktober kl 1000, starter vi å grave på flata. Nye lys skal settes opp, og vi begynner arbeidet med å sette ned nye fundament. Vi setter sikkerheten høyt, når det gjelder arbeidet vårt, og håper dere gjør det samme med oss (med tanke på trafikk forbi flata). Vi håper selvfølgelig at vi klarer å bli ferdig i løpet av helga 6-7 oktober. Det vil jo vise seg.