Trimbingo

Trimbingo av Sissel Hembre Jacobsen | okt 6, 2021 | Aktiviteter, Hovedside, Trimbingo Velkommen på trimbingo søndager kl. 11-13. Oppmøte samlingsplass/lekeplass øverste i boligfeltet. Her kan dere kjøpe lodd og velge mellom flere trimløyper, eller dere kan spille på...

Dugnader høsten 2021

Dugnader høsten 2021 av Sissel Hembre Jacobsen | okt 6, 2021 | Dugnad, Hovedside, Lysgruppa I høst har det blitt utført flere dugnader i boligfeltet. Det er blant annet skiftet ut gamle hallogenpærer med LED-lys i resterende av Bjørklivegen, samt at det har blitt...

Har du glemt å betale kontingent?

Har du glemt å betale kontingent? Hei, har du glemt å betale kontingenten for 2021? Da har du ennå sjansen. Du kan bruke faktura som vedlegges her: Faktura, eller betale med Vipps.Vippsnummer: 515387. Kontingenten for 2021 er på kr. 400,- og dekker strømutgifter og...

Da er gatelysene slått av for sommeren.

Da er gatelysene slått av for sommerenDe kommer som vanlig på igjen til høsten. Vi kommer til å skifte ut de siste glødelampene med nye ledlys, når de kommer oss i hende. Ønsker dere alle en riktig god sommer.

Vårdugnad

Da er det dags for vårdugnad i feltet. Vi har satt av to dager, torsdag 6. mai og tirsdag 11. mai, slik at vi får gjort mest mulig. Oppmøte kl. 17 på lekeplassen begge dager. Brev med innkalling kommer også i posten og her på Facebook. Håper så mange som mulig har...

Prosjekt «Støtt gatelys for sikker skolevei»

 

Dette er et informasjonsbrev for å informere dere alle om hvordan velforeningen arbeider i henhold til gatelys på «flata». Gatelys har stått på agendaen i mange år og det er gjort flere forsøk av styret for at Inderøy Kommune skal komme på banen i forhold til dekning av gatelys, oppsetting av gatelys og videreføring av gangveg. Etter at det nye styret overtok i mars har vi korrespondert via mail og telefon med kommunen. Vi har fått lovnad om befaring, men de har dessverre ikke dukket opp ennå til tross for flere forsøk. Det som vi dog har fått avklaring i, er at gang- og sykkelveg med gatebelysning er lagt inn i Kommunens trafikksikkerhetsplan for Røra. I utgangspunktet skal dette være bra for oss, men det som er sannheten er at det ikke er avsatt midler i innværende økonomiperiode, det vil si ikke før 2020. Det er heller ikke lagt planer for dette tiltaket. Styret har derfor arbeidet videre for å se på mulighetene for å kunne sette opp gatelys på «flata» på dugnad i regi velforeningen.

Vi har hatt befaring fra BaneNor, som for øvrig eier tomten inn til asfaltkanten på jernbanens side. Vi fikk da klarsignal for graving og oppsetting av gatelys. Per dags dato har ikke velforeningen økonomi til å dekke utgiftene alene. Vi anslår at kostnadene vil komme på ca. 120 000 kr (eksakt beløp vil bli publisert senere). Vi er derfor avhengig av støtte fra støttefond, bedrifter og privatpersoner for å kunne realisere planene. Hvis vi klarer å skaffe til veie disse pengene, har vi som mål å kunne grave og sette ned fundament, eventuelt reise gatelys innen vinteren inntreffer dette året.

Gatelys på flata er vår viktigste sak, da vi er opptatt av at barna våre skal ha en sikker skolevei. Er dette også en sak som engasjerer deg/dere, så vil vi gjerne ha all hjelp vi kan få for å kunne realisere våre planer. Du/dere kan hjelpe oss på følgende måte:

  • Økonomisk bistand via vedlagt giro. Du/dere fyller selv inn frivillig beløp.
  • Økonomisk bistand via Vipps. Bruk Vippsnummer 529143 eller søk opp Gatelyskonto.
  • Kontakte bedrifter og privatpersoner og spre viktigheten av vårt tiltak. Ønsker bedriften å støtte vårt tiltak, kan de ta kontakt med økonomiansvarlig Trond Johansen på mail faktura@hellemshaugen.no eller betale til kontonummer 4440 33 88375 eller via Vipps-nummer 529143. Alle støttetiltak fra bedrifter vil bli anerkjent og offentliggjort på vår hjemmeside/facebook-side hvis ønskelig.
  • Gå inn på vår Facebook-side: «Støtt gatelys for sikker skolevei» og del vårt innlegg.

 

Frist for innsamling 16 september.

FØLG tiltaket her på hjemmesida eller facebook-sida: «Støtt gatelys for sikker skolevei». Innbetalt beløp vil bli oppdatert, slik at alle kan følge med på når/om vi når målet vårt.