Hei.
I forbindelse med ønske om oppgradering av postkassestativ/postkasser legger jeg ut en spørreundersøkelse for å sjekke interessen. Håper alle svarer, slik at vi får et godt resultat. Undersøkelsen er anonym og har kun noen få spørsmål. Gå inn på link: https://www.onlineundersokelse.com/s/3aceaf2

Denne undersøkelsen ligger også ute på vår Facebookside. – https://www.facebook.com/groups/341902119207098/

Frist for svar blir satt til 20.04.18.


Sissel