Styret etter årsmøtet i februar 2017 er:

Leder (2018): Solveig Oldret Reppe
E-post: leder@hellemshaugan.com

Kasserer (2018): Trond Johansen
E-post: faktura@hellemshaugan.com

Sekretær (2019): Marte Størvold
E-post: post@hellemshaugan.com

Styremedlem (2019): Bjørnar Følstad
Styresmedlem (2018): Håvard Sagbakken

Dugnadssjef (2019): Martin Jystad
Dugnadssjef (2018): Svein Reppe
E-post: dugnad@hellemshaugan.com

Lysgruppe:
E-post: lysgruppe@hellemshaugan.com

Kontaktpunkt til Hellemshaugan Velforening: post@hellemshaugan.com
For henvendelser med saker til styret: saker@hellemshaugan.com